Kontakty

PRO Talent Slovakia
Hrušková 44H,
Bratislava 831 06,
Slovakia, EU

IČO: 52974031

www.protalent.sk

sport@protalent.sk

Občianske združenie PRO Talent Slovakia. Registračné číslo VVS/1-900/90-58780, Registrový úrad MV SR

Účet SK6511000000002944088432, Tatra banka, a.s.