PRO TALENT Slovakia - Podpora talentov

PRO Talent Slovakia podpora

talentov

Scroll down
Predstavujeme

PRO Talent Slovakia

Podpora športových talentov

PRO Talent Slovakia sa aktívne podieľa na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.