DARUJTE 2% ZO SVOJICH DANÍ

Podporte, prosím, aktivity OZ PRO Talent Slovakia darovaním 2% z dane. Získané finančné prostriedky budú použité na podporu vzdelávanie, kultúra, šport, ochrana a rozvoj zdravia, ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora sociálne slabších, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti.

 Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov): PRO Talent Slovakia, občianske združenie

Právna forma: občianske združenie
IČO: 52974031
Sídlo: Hrušková 44H, Bratislava 831 06