PRO TALENT Slovakia - Podpora talentov

PRO Talent Slovakia podpora

talentov

Scroll down
Predstavujeme

PRO Talent Slovakia

Podpora športových talentov

PRO Talent Slovakia sa aktívne podieľa na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.

Podpora športových talentov

Podpora športových talentov

PRO Talent Slovakia

Cieľom PRO Talent Slovakia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; vzdelávanie, kultúra, šport, ochrana a rozvoj zdravia, ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora sociálne slabších, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti.

Naše projekty

Naše projekty

Prax v GBA akadémia

Podpora slovenských športových talentov v basketbalovej akadémii

Cieľom projektu je zabezpečiť pôsobenie mladých slovenských hráčov v Get Better Academy, ktorá je súkromnou medzinárodnou basketbalovou akadémiou registrovanou ako basketbalový klub v Českej basketbalovej federácii. Darcovia môžu prispieť finančne na podporu mladých slovenských talentov, ktorí v akadémii pôsobia. GBA sa zaväzuje zaisťovať kompletný basketbalový tréningový proces pre podporované talenty.


Letný kemp ZADAR

14 dňové letné športové tábory pre talentovanú mládež.

Cieľom projektu je zabepečiť a realizovať každoročne letný kemp pre talentovanú mládež ako aj financovanie cestovných nákladov, ubytovania, celodennej stravy, sprievodného programu, v neposlednom rade prenájmu športových priestorov a kvalifikovaných trénerov pre všetkých účastníkov letného tábora.


Podpora BSC

Ponúknuť basketbal čo najväčšiemu počtu detí a vychovať úspešných ľudí ako aj basketbalistov

Cieľom projektu je podporovať B.S.C. Bratislava mládež príspevkami na činnosť klubu (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov, ...)


Viac informácií sa dočítate na našom blogu alebo nás sledujte na sociálnych sieťach facebook a instagram.

Podpora športových talentov

Prispejte

Podpora mládeže a športu je jedno z najviac postihnutých oblastí, ktorú zasiahli obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19, a na ktorú sa nevzťahovali žiadne alebo len obmedzené príspevky na zmiernenie dopadu krízy COVID-19.

SK65 1100 0000 0029 4408 8432

Do poznámky pre príjemcu uveďte: DAR

Stať sa darcomIniciatíva o.z. PRO Talent Slovakia by neexistovala bez dobrovoľného nasadenia niekoľkých ľudí, ktorí jej vo svojom voľnom čase venujú svoj čas. Potrebujeme vašu podporu. Každé euro pomáha podporiť projekty na rozvoj talentov. Zlepšovať veci môžeme iba spolu. Ďakujeme!

Podpora športových talentov

PRO Talent Slovakia

Stať sa partnerom

PRO Talent Slovakia vytvára materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, kultúrnych, informačných, sociálnych, záujmových, vzdelávacích, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov.